ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

รายละเอียดดังนี้
นายช่างไฟฟ้า

Scroll to Top