ประกาศรายชื่อรายผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อรายผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
…………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียดดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จพง.เครื่องคอม

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png Pass1 149 KB 51
Scroll to Top