ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม)

ประกาศรายชื่อผ้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม)
………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผ้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม)
รายละเอียดดังนี้

ประกาศ จพง.ธุรการห้องยา

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ผู้ผ่านห้องยา 53 KB 28
Scroll to Top