ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอีดดังนี้