ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ญ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯพนักงานช่วยเหลือคนไข้
……..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศหญิง)

รายละเอียดดังนี้
ผชล.หญิง 22 มี.ค.66

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศผู้มีสิทธิ์-พชล66-ญ 100 KB 22
Scroll to Top