ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
รายละเอียดดังนี้

ผชล. 20ก.พ.66

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศผู้มีสิทธิ์-พชล66 115 KB 32
Scroll to Top