ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับกับแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดดังนี้
พยบ.พรก

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-พยบ19 117 KB 43
Scroll to Top