ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ
ของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
รายละเอียดดังนี้
นวก.พัสดุ 13 12 65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อนวก.พัสดุ 41 KB 130