ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับกับแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดดังนี้

พยบ. 8ธ.ค.65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-พยบ 121 KB 39
Scroll to Top