ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับกับแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 

รายละเอียดดังนี้
ผชล. 8ธ.ค.65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อ-พชล 122 KB 80
Scroll to Top