ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
และตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
รายละเอียดดังนี้

จพ.ธุรการ+ห้องยา

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อ2 56 KB 109
Scroll to Top