ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแวราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายละเอียดดังนี้

นวก.พัสดุ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อ 41 KB 92
Scroll to Top