ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พยาบาลวิชาชีพ
………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดดังนี้
ประกาศรายชื่อ2

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png Baner2Nurse3 102 KB 49
Scroll to Top