ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องยา
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ
ของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top