ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดดังนี้Scroll to Top