ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
…………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องนำใบรับรองแพทย์ ยื่นต่อกรรมการด้วย