ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้เพศหญิง 1 อัตรา 2.นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้เพศหญิง 1 อัตรา
2.นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top