ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย
………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย
รายละเอียดดังนี้
รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน-พชลชาย 123 KB 38
Scroll to Top