ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินพยาบาลวิชาชี

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png รายชื่อผู้ผ่านพยาบาล 136 KB 31
Scroll to Top