ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ)
รายละเอียดดังนี้

ประกาศงานประกัน

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชือผู้ผ่านประกันสุขภาพ 53 KB 32
Scroll to Top