ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดดังนี้

พยบ. 29 12 65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน-พรก-พยบ 115 KB 24
Scroll to Top