ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ นักวิชาการพัสดุ
…….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
รายละเอียดดังนี้
นวก.พัสดุ 20ธ.ค.65