ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการประมิน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดดังนี้
พยบ.พกส

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน-พยบ-พกส19 117 KB 31
Scroll to Top