ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
……..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียดดังนี้
ผชล15 12 65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน-พชล 123 KB 121
Scroll to Top