ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างรายคาบ
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
รายละเอียดดังนี้
พนักงานประจำห้องยา

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศรายชื่อพนง.ห้องยา 51 KB 103
Scroll to Top