ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พกส. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พกส. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข( พกส.)
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือการายงานตัวเพื่อปฏิบบัติราชการ
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
หากไม่มาตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดดังนี้
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก พ.ย.65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerAN-M-G2 108 KB 53
Scroll to Top