ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

กรมสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
รายละเอียดดังนี้
ผ่านสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerComp2 127 KB 39