ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
……..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดดังนี้

ประกาศจักกริช

ประกาศพยาบาล

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerN+A 106 KB 39