ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้หญิง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้หญิง
รายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerAN-girl 77 KB 21
Scroll to Top