ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้</h2> </div> </div> <div class="container"> <div id="primary" class="content-area -full-width"> <main id="main" class="site-main -hide-title" role="main"> <article id="post-1067" class="post-1067 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-new-regist"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><title>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้</h1> <div class="entry-meta"> <span class="posted-on"><i class="si-clock"></i><a href="https://jvsakaeo.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/" rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2021-11-22T14:39:47+07:00">22 November 2564</time><time class="updated" datetime="2022-03-02T15:36:34+07:00">2 March 2022</time></a></span><span class="byline"><span class="author vcard"><i class="si-user"></i><a class="url fn n" href="https://jvsakaeo.go.th/author/public/">Public JVSK</a></span></span><span class="cat-links"><i class="si-folder"></i><a href="https://jvsakaeo.go.th/category/new-regist/" rel="category tag">ข่าวรับสมัครงาน</a></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p>โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้</p> <p>ดังนี้<img class="alignnone size-medium wp-image-1068" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" srcset="https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-200x300.jpg 200w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-682x1024.jpg 682w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-768x1154.jpg 768w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-1023x1536.jpg 1023w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-1363x2048.jpg 1363w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-scaled.jpg 1704w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-footer"> </footer><!-- .entry-footer --> </article><!-- #post-## --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> </div><!--container--> </div><!--site-content--> <aside id="footbar" class="site-footbar" role="complementary"> <div class="container"> <section id="block-19" class="widget widget_block"> <div class="wp-container-3 wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"> <div class="wp-container-2 wp-block-columns"> <div class="wp-container-1 wp-block-column" style="flex-basis:100%"><div class="widget widget_siteorigin-panels-builder"><div id="pl-w612d83df6c987" class="panel-layout" ><div id="pg-w612d83df6c987-0" class="panel-grid panel-has-style" ><div class="_desktop siteorigin-panels-stretch panel-row-style panel-row-style-for-w612d83df6c987-0" data-stretch-type="full" ><div id="pgc-w612d83df6c987-0-0" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w612d83df6c987-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> <h1 style="margin: -10px 0 5px;">รพ.จิตเวชสระแก้ว</h1> <p>176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส<br /> อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160<br /> โทรศัพท์: 037-262-995-8<br /> โทรสาร: 037-262999</p> </div> </div></div></div><div id="pgc-w612d83df6c987-0-1" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w612d83df6c987-0-1-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> <p><a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/webpolicy/">Webpolisy </a>| <a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/website-security-policy/">Website Security Policy</a> |<a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/privacy-policy/"> Privacy Policy</a></p> <p><img loading="lazy" class="wp-image-390" src="https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/valid-xhtml10-1.png" alt="" width="88" height="31" />   <img loading="lazy" class="alignnone wp-image-476" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/icon_W2_aa.jpg" alt="" width="102" height="32" />   <img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-477" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/button-ipv6-small.png" alt="" width="88" height="31" /></p> </div> </div></div></div><div id="pgc-w612d83df6c987-0-2" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w612d83df6c987-0-2-0" class="so-panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="panel-widget-style panel-widget-style-for-w612d83df6c987-0-2-0" ><h3 class="widget-title">ติดตามเราได้ที่</h3> <div class="textwidget"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fjvsakaeo&tabs=timeline&width=340&height=250&small_header=true&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId=100961043774390" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></div> </div></div></div></div></div><div id="pg-w612d83df6c987-1" class="panel-grid panel-has-style" ><div class="_mobile siteorigin-panels-stretch panel-row-style panel-row-style-for-w612d83df6c987-1" data-stretch-type="full" ><div id="pgc-w612d83df6c987-1-0" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w612d83df6c987-1-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="3" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> <h1 style="margin: -10px 0 5px;">รพ.จิตเวชสระแก้ว</h1> <p>176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส<br /> อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160<br /> โทรศัพท์: 037-262-995-8<br /> โทรสาร: 037-262999</p> </div> </div></div></div><div id="pgc-w612d83df6c987-1-1" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w612d83df6c987-1-1-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="4" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> <p><a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/webpolicy/">Webpolisy </a>| <a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/website-security-policy/">Website Security Policy</a> |<a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/privacy-policy/"> Privacy Policy</a></p> <p><img loading="lazy" class="wp-image-390" src="https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/valid-xhtml10-1.png" alt="" width="88" height="31" />   <img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-476" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/icon_W2_aa.jpg" alt="" width="102" height="32" />   <img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-477" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/button-ipv6-small.png" alt="" width="88" height="31" /></p> </div> </div></div></div><div id="pgc-w612d83df6c987-1-2" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w612d83df6c987-1-2-0" class="so-panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" data-index="5" ><div class="panel-widget-style panel-widget-style-for-w612d83df6c987-1-2-0" ><h3 class="widget-title">ติดตามเราได้ที่</h3> <div class="textwidget"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fjvsakaeo&tabs=timeline&width=340&height=250&small_header=true&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId=100961043774390" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></div> </div></div></div></div></div><div id="pg-w612d83df6c987-2" class="panel-grid panel-has-style" ><div class="_desktop siteorigin-panels-stretch panel-row-style panel-row-style-for-w612d83df6c987-2" data-stretch-type="full" ><div id="pgc-w612d83df6c987-2-0" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w612d83df6c987-2-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="6" ><div class="panel-widget-style panel-widget-style-for-w612d83df6c987-2-0-0" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> Copyright © 2021 <a href="https://jvsakaeo.go.th/">รพ.จิตเวชสระแก้ว</a>. All rights reserved.</div> </div></div></div></div></div></div><div id="pg-w612d83df6c987-3" class="panel-grid panel-has-style" ><div class="_mobile siteorigin-panels-stretch panel-row-style panel-row-style-for-w612d83df6c987-3" data-stretch-type="full" ><div id="pgc-w612d83df6c987-3-0" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w612d83df6c987-3-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="7" ><div class="panel-widget-style panel-widget-style-for-w612d83df6c987-3-0-0" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> Copyright © 2021 <a href="https://jvsakaeo.go.th/">รพ.จิตเวชสระแก้ว</a>. All rights reserved.</div> </div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div></div> </section> </div> </aside><!--site-footbar--> </div><!--site-canvas--> </div><!--#page--> <style type="text/css" media="all" id="siteorigin-panels-layouts-footer">/* Layout w612d83df6c987 */ #pgc-w612d83df6c987-0-0 , #pgc-w612d83df6c987-0-1 , #pgc-w612d83df6c987-0-2 , #pgc-w612d83df6c987-1-0 , #pgc-w612d83df6c987-1-1 , #pgc-w612d83df6c987-1-2 { width:33.3333%;width:calc(33.3333% - ( 0.66666666666667 * 30px ) ) } #pg-w612d83df6c987-0 , #pg-w612d83df6c987-1 , #pg-w612d83df6c987-2 , #pg-w612d83df6c987-3 , #pl-w612d83df6c987 .so-panel:last-of-type { margin-bottom:0px } #pgc-w612d83df6c987-2-0 , #pgc-w612d83df6c987-3-0 { width:100%;width:calc(100% - ( 0 * 30px ) ) } #pl-w612d83df6c987 .so-panel { margin-bottom:30px } #pg-w612d83df6c987-0> .panel-row-style , #pg-w612d83df6c987-1> .panel-row-style { background-color:#dddddd;padding:32px 0 20px } #pg-w612d83df6c987-0.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w612d83df6c987-0.panel-no-style , #pg-w612d83df6c987-1.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w612d83df6c987-1.panel-no-style , #pg-w612d83df6c987-2.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w612d83df6c987-2.panel-no-style , #pg-w612d83df6c987-3.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w612d83df6c987-3.panel-no-style { -webkit-align-items:flex-start;align-items:flex-start } #panel-w612d83df6c987-0-2-0> .panel-widget-style , #panel-w612d83df6c987-1-2-0> .panel-widget-style { font-size:12px } #pg-w612d83df6c987-2> .panel-row-style , #pg-w612d83df6c987-3> .panel-row-style { background-color:#000000;font-size:11px;padding:10px 0 } #panel-w612d83df6c987-2-0-0> .panel-widget-style { color:#999999 } #panel-w612d83df6c987-2-0-0 a , #panel-w612d83df6c987-3-0-0 a { color:#cccccc } #panel-w612d83df6c987-3-0-0> .panel-widget-style { color:#999999;text-align:center } @media (max-width:780px){ #pg-w612d83df6c987-0.panel-no-style, #pg-w612d83df6c987-0.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w612d83df6c987-0 , #pg-w612d83df6c987-1.panel-no-style, #pg-w612d83df6c987-1.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w612d83df6c987-1 { -webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column } #pg-w612d83df6c987-0 > .panel-grid-cell , #pg-w612d83df6c987-0 > .panel-row-style > .panel-grid-cell , #pg-w612d83df6c987-1 > .panel-grid-cell , #pg-w612d83df6c987-1 > .panel-row-style > .panel-grid-cell , #pg-w612d83df6c987-2 > .panel-grid-cell , #pg-w612d83df6c987-2 > .panel-row-style > .panel-grid-cell , #pg-w612d83df6c987-3 > .panel-grid-cell , #pg-w612d83df6c987-3 > .panel-row-style > .panel-grid-cell { width:100%;margin-right:0 } #pgc-w612d83df6c987-0-0 , #pgc-w612d83df6c987-0-1 , #pgc-w612d83df6c987-1-0 , #pgc-w612d83df6c987-1-1 { margin-bottom:30px } #pg-w612d83df6c987-2.panel-no-style, #pg-w612d83df6c987-2.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w612d83df6c987-2 , #pg-w612d83df6c987-3.panel-no-style, #pg-w612d83df6c987-3.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w612d83df6c987-3 { -webkit-flex-direction:column-reverse;-ms-flex-direction:column-reverse;flex-direction:column-reverse } #pl-w612d83df6c987 .panel-grid-cell { padding:0 } #pl-w612d83df6c987 .panel-grid .panel-grid-cell-empty { display:none } #pl-w612d83df6c987 .panel-grid .panel-grid-cell-mobile-last { margin-bottom:0px } } </style><style>.wp-container-1 > .alignleft { float: left; margin-inline-start: 0; margin-inline-end: 2em; }.wp-container-1 > .alignright { float: right; margin-inline-start: 2em; margin-inline-end: 0; }.wp-container-1 > .aligncenter { margin-left: auto !important; margin-right: auto !important; }</style> <style>.wp-container-2 {display: flex;gap: 2em;flex-wrap: nowrap;align-items: center;}.wp-container-2 > * { margin: 0; }</style> <style>.wp-container-3 > .alignleft { float: left; margin-inline-start: 0; margin-inline-end: 2em; }.wp-container-3 > .alignright { float: right; margin-inline-start: 2em; margin-inline-end: 0; }.wp-container-3 > .aligncenter { margin-left: auto !important; margin-right: auto !important; }</style> <link rel='stylesheet' id='so-css-seed-css' href='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/so-css/so-css-seed.css?ver=1630206034' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='siteorigin-panels-front-css' href='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css?ver=2.17.0' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/embed-any-document/js/pdfobject.min.js?ver=2.7.1' id='awsm-ead-pdf-object-js'></script> <script type='text/javascript' id='awsm-ead-public-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var eadPublic = []; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/embed-any-document/js/embed-public.min.js?ver=2.7.1' id='awsm-ead-public-js'></script> <script type='text/javascript' id='lsow-frontend-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var lsow_settings = {"mobile_width":"780","custom_css":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/livemesh-siteorigin-widgets/assets/js/lsow-frontend.min.js?ver=2.8.4' id='lsow-frontend-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/themes/seed/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20130115' id='seed-skip-link-focus-fix-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/themes/seed/vendor/slidebars/slidebars.min.js?ver=0.10.3' id='seed-slidebars-script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/themes/seed/js/main.js?ver=2017-1' id='seed-main-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.0.2' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' id='pojo-a11y-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PojoA11yOptions = {"focusable":"","remove_link_target":"","add_role_links":"1","enable_save":"1","save_expiration":"12"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/js/app.min.js?ver=1.0.0' id='pojo-a11y-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/download-attachments/assets/jquery-dynatable/jquery.dynatable.js?ver=6.0.2' id='download-attachments-dynatable-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='download-attachments-frontend-dynatable-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var daDynatableArgs = {"features":{"paginate":true,"sort":true,"pushState":true,"search":true,"recordCount":true,"perPageSelect":true},"inputs":{"recordCountPlacement":"after","paginationLinkPlacement":"after","paginationPrev":"Previous","paginationNext":"Next","paginationGap":[1,2,2,1],"searchPlacement":"before","perPagePlacement":"before","perPageText":"Show: ","recordCountText":"Showing ","processingText":"Processing..."},"dataset":{"perPageDefault":5,"perPageOptions":[5,10,25,50]}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/download-attachments/js/frontend.js?ver=6.0.2' id='download-attachments-frontend-dynatable-js'></script> <script type='text/javascript' id='siteorigin-panels-front-styles-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var panelsStyles = {"fullContainer":"body","stretchRows":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/siteorigin-panels/js/styling.min.js?ver=2.17.0' id='siteorigin-panels-front-styles-js'></script> <a id="pojo-a11y-skip-content" class="pojo-skip-link pojo-skip-content" tabindex="1" accesskey="s" href="#content">Skip to content</a> <nav id="pojo-a11y-toolbar" class="pojo-a11y-toolbar-left" role="navigation"> <div class="pojo-a11y-toolbar-toggle"> <a class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-toolbar-toggle-link" href="javascript:void(0);" title="Accessibility Tools"> <span class="pojo-sr-only sr-only">Open toolbar</span> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100" fill="currentColor" width="1em"> <g><path d="M60.4,78.9c-2.2,4.1-5.3,7.4-9.2,9.8c-4,2.4-8.3,3.6-13,3.6c-6.9,0-12.8-2.4-17.7-7.3c-4.9-4.9-7.3-10.8-7.3-17.7c0-5,1.4-9.5,4.1-13.7c2.7-4.2,6.4-7.2,10.9-9.2l-0.9-7.3c-6.3,2.3-11.4,6.2-15.3,11.8C7.9,54.4,6,60.6,6,67.3c0,5.8,1.4,11.2,4.3,16.1s6.8,8.8,11.7,11.7c4.9,2.9,10.3,4.3,16.1,4.3c7,0,13.3-2.1,18.9-6.2c5.7-4.1,9.6-9.5,11.7-16.2l-5.7-11.4C63.5,70.4,62.5,74.8,60.4,78.9z"/><path d="M93.8,71.3l-11.1,5.5L70,51.4c-0.6-1.3-1.7-2-3.2-2H41.3l-0.9-7.2h22.7v-7.2H39.6L37.5,19c2.5,0.3,4.8-0.5,6.7-2.3c1.9-1.8,2.9-4,2.9-6.6c0-2.5-0.9-4.6-2.6-6.3c-1.8-1.8-3.9-2.6-6.3-2.6c-2,0-3.8,0.6-5.4,1.8c-1.6,1.2-2.7,2.7-3.2,4.6c-0.3,1-0.4,1.8-0.3,2.3l5.4,43.5c0.1,0.9,0.5,1.6,1.2,2.3c0.7,0.6,1.5,0.9,2.4,0.9h26.4l13.4,26.7c0.6,1.3,1.7,2,3.2,2c0.6,0,1.1-0.1,1.6-0.4L97,77.7L93.8,71.3z"/></g> </svg> </a> </div> <div class="pojo-a11y-toolbar-overlay"> <div class="pojo-a11y-toolbar-inner"> <p class="pojo-a11y-toolbar-title">Accessibility Tools</p> <ul class="pojo-a11y-toolbar-items pojo-a11y-tools"> <li class="pojo-a11y-toolbar-item"> <a href="#" class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-btn-resize-font pojo-a11y-btn-resize-plus" data-action="resize-plus" data-action-group="resize" tabindex="-1"> <span class="pojo-a11y-toolbar-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" viewBox="0 0 448 448"><path fill="currentColor" d="M256 200v16c0 4.25-3.75 8-8 8h-56v56c0 4.25-3.75 8-8 8h-16c-4.25 0-8-3.75-8-8v-56h-56c-4.25 0-8-3.75-8-8v-16c0-4.25 3.75-8 8-8h56v-56c0-4.25 3.75-8 8-8h16c4.25 0 8 3.75 8 8v56h56c4.25 0 8 3.75 8 8zM288 208c0-61.75-50.25-112-112-112s-112 50.25-112 112 50.25 112 112 112 112-50.25 112-112zM416 416c0 17.75-14.25 32-32 32-8.5 0-16.75-3.5-22.5-9.5l-85.75-85.5c-29.25 20.25-64.25 31-99.75 31-97.25 0-176-78.75-176-176s78.75-176 176-176 176 78.75 176 176c0 35.5-10.75 70.5-31 99.75l85.75 85.75c5.75 5.75 9.25 14 9.25 22.5z""></path></svg></span><span class="pojo-a11y-toolbar-text">Increase Text</span> </a> </li> <li class="pojo-a11y-toolbar-item"> <a href="#" class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-btn-resize-font pojo-a11y-btn-resize-minus" data-action="resize-minus" data-action-group="resize" tabindex="-1"> <span class="pojo-a11y-toolbar-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" viewBox="0 0 448 448"><path fill="currentColor" d="M256 200v16c0 4.25-3.75 8-8 8h-144c-4.25 0-8-3.75-8-8v-16c0-4.25 3.75-8 8-8h144c4.25 0 8 3.75 8 8zM288 208c0-61.75-50.25-112-112-112s-112 50.25-112 112 50.25 112 112 112 112-50.25 112-112zM416 416c0 17.75-14.25 32-32 32-8.5 0-16.75-3.5-22.5-9.5l-85.75-85.5c-29.25 20.25-64.25 31-99.75 31-97.25 0-176-78.75-176-176s78.75-176 176-176 176 78.75 176 176c0 35.5-10.75 70.5-31 99.75l85.75 85.75c5.75 5.75 9.25 14 9.25 22.5z"></path></svg></span><span class="pojo-a11y-toolbar-text">Decrease Text</span> </a> </li> <li class="pojo-a11y-toolbar-item"> <a href="#" class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-btn-background-group pojo-a11y-btn-grayscale" data-action="grayscale" data-action-group="schema" tabindex="-1"> <span class="pojo-a11y-toolbar-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" viewBox="0 0 448 448"><path fill="currentColor" d="M15.75 384h-15.75v-352h15.75v352zM31.5 383.75h-8v-351.75h8v351.75zM55 383.75h-7.75v-351.75h7.75v351.75zM94.25 383.75h-7.75v-351.75h7.75v351.75zM133.5 383.75h-15.5v-351.75h15.5v351.75zM165 383.75h-7.75v-351.75h7.75v351.75zM180.75 383.75h-7.75v-351.75h7.75v351.75zM196.5 383.75h-7.75v-351.75h7.75v351.75zM235.75 383.75h-15.75v-351.75h15.75v351.75zM275 383.75h-15.75v-351.75h15.75v351.75zM306.5 383.75h-15.75v-351.75h15.75v351.75zM338 383.75h-15.75v-351.75h15.75v351.75zM361.5 383.75h-15.75v-351.75h15.75v351.75zM408.75 383.75h-23.5v-351.75h23.5v351.75zM424.5 383.75h-8v-351.75h8v351.75zM448 384h-15.75v-352h15.75v352z"></path></svg></span><span class="pojo-a11y-toolbar-text">Grayscale</span> </a> </li> <li class="pojo-a11y-toolbar-item"> <a href="#" class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-btn-background-group pojo-a11y-btn-high-contrast" data-action="high-contrast" data-action-group="schema" tabindex="-1"> <span class="pojo-a11y-toolbar-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" viewBox="0 0 448 448"><path fill="currentColor" d="M192 360v-272c-75 0-136 61-136 136s61 136 136 136zM384 224c0 106-86 192-192 192s-192-86-192-192 86-192 192-192 192 86 192 192z""></path></svg></span><span class="pojo-a11y-toolbar-text">High Contrast</span> </a> </li> <li class="pojo-a11y-toolbar-item"> <a href="#" class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-btn-background-group pojo-a11y-btn-negative-contrast" data-action="negative-contrast" data-action-group="schema" tabindex="-1"> <span class="pojo-a11y-toolbar-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" viewBox="0 0 448 448"><path fill="currentColor" d="M416 240c-23.75-36.75-56.25-68.25-95.25-88.25 10 17 15.25 36.5 15.25 56.25 0 61.75-50.25 112-112 112s-112-50.25-112-112c0-19.75 5.25-39.25 15.25-56.25-39 20-71.5 51.5-95.25 88.25 42.75 66 111.75 112 192 112s149.25-46 192-112zM236 144c0-6.5-5.5-12-12-12-41.75 0-76 34.25-76 76 0 6.5 5.5 12 12 12s12-5.5 12-12c0-28.5 23.5-52 52-52 6.5 0 12-5.5 12-12zM448 240c0 6.25-2 12-5 17.25-46 75.75-130.25 126.75-219 126.75s-173-51.25-219-126.75c-3-5.25-5-11-5-17.25s2-12 5-17.25c46-75.5 130.25-126.75 219-126.75s173 51.25 219 126.75c3 5.25 5 11 5 17.25z"></path></svg></span><span class="pojo-a11y-toolbar-text">Negative Contrast</span> </a> </li> <li class="pojo-a11y-toolbar-item"> <a href="#" class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-btn-background-group pojo-a11y-btn-light-background" data-action="light-background" data-action-group="schema" tabindex="-1"> <span class="pojo-a11y-toolbar-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" viewBox="0 0 448 448"><path fill="currentColor" d="M184 144c0 4.25-3.75 8-8 8s-8-3.75-8-8c0-17.25-26.75-24-40-24-4.25 0-8-3.75-8-8s3.75-8 8-8c23.25 0 56 12.25 56 40zM224 144c0-50-50.75-80-96-80s-96 30-96 80c0 16 6.5 32.75 17 45 4.75 5.5 10.25 10.75 15.25 16.5 17.75 21.25 32.75 46.25 35.25 74.5h57c2.5-28.25 17.5-53.25 35.25-74.5 5-5.75 10.5-11 15.25-16.5 10.5-12.25 17-29 17-45zM256 144c0 25.75-8.5 48-25.75 67s-40 45.75-42 72.5c7.25 4.25 11.75 12.25 11.75 20.5 0 6-2.25 11.75-6.25 16 4 4.25 6.25 10 6.25 16 0 8.25-4.25 15.75-11.25 20.25 2 3.5 3.25 7.75 3.25 11.75 0 16.25-12.75 24-27.25 24-6.5 14.5-21 24-36.75 24s-30.25-9.5-36.75-24c-14.5 0-27.25-7.75-27.25-24 0-4 1.25-8.25 3.25-11.75-7-4.5-11.25-12-11.25-20.25 0-6 2.25-11.75 6.25-16-4-4.25-6.25-10-6.25-16 0-8.25 4.5-16.25 11.75-20.5-2-26.75-24.75-53.5-42-72.5s-25.75-41.25-25.75-67c0-68 64.75-112 128-112s128 44 128 112z"></path></svg></span><span class="pojo-a11y-toolbar-text">Light Background</span> </a> </li> <li class="pojo-a11y-toolbar-item"> <a href="#" class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-btn-links-underline" data-action="links-underline" data-action-group="toggle" tabindex="-1"> <span class="pojo-a11y-toolbar-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" viewBox="0 0 448 448"><path fill="currentColor" d="M364 304c0-6.5-2.5-12.5-7-17l-52-52c-4.5-4.5-10.75-7-17-7-7.25 0-13 2.75-18 8 8.25 8.25 18 15.25 18 28 0 13.25-10.75 24-24 24-12.75 0-19.75-9.75-28-18-5.25 5-8.25 10.75-8.25 18.25 0 6.25 2.5 12.5 7 17l51.5 51.75c4.5 4.5 10.75 6.75 17 6.75s12.5-2.25 17-6.5l36.75-36.5c4.5-4.5 7-10.5 7-16.75zM188.25 127.75c0-6.25-2.5-12.5-7-17l-51.5-51.75c-4.5-4.5-10.75-7-17-7s-12.5 2.5-17 6.75l-36.75 36.5c-4.5 4.5-7 10.5-7 16.75 0 6.5 2.5 12.5 7 17l52 52c4.5 4.5 10.75 6.75 17 6.75 7.25 0 13-2.5 18-7.75-8.25-8.25-18-15.25-18-28 0-13.25 10.75-24 24-24 12.75 0 19.75 9.75 28 18 5.25-5 8.25-10.75 8.25-18.25zM412 304c0 19-7.75 37.5-21.25 50.75l-36.75 36.5c-13.5 13.5-31.75 20.75-50.75 20.75-19.25 0-37.5-7.5-51-21.25l-51.5-51.75c-13.5-13.5-20.75-31.75-20.75-50.75 0-19.75 8-38.5 22-52.25l-22-22c-13.75 14-32.25 22-52 22-19 0-37.5-7.5-51-21l-52-52c-13.75-13.75-21-31.75-21-51 0-19 7.75-37.5 21.25-50.75l36.75-36.5c13.5-13.5 31.75-20.75 50.75-20.75 19.25 0 37.5 7.5 51 21.25l51.5 51.75c13.5 13.5 20.75 31.75 20.75 50.75 0 19.75-8 38.5-22 52.25l22 22c13.75-14 32.25-22 52-22 19 0 37.5 7.5 51 21l52 52c13.75 13.75 21 31.75 21 51z"></path></svg></span><span class="pojo-a11y-toolbar-text">Links Underline</span> </a> </li> <li class="pojo-a11y-toolbar-item"> <a href="#" class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-btn-readable-font" data-action="readable-font" data-action-group="toggle" tabindex="-1"> <span class="pojo-a11y-toolbar-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" viewBox="0 0 448 448"><path fill="currentColor" d="M181.25 139.75l-42.5 112.5c24.75 0.25 49.5 1 74.25 1 4.75 0 9.5-0.25 14.25-0.5-13-38-28.25-76.75-46-113zM0 416l0.5-19.75c23.5-7.25 49-2.25 59.5-29.25l59.25-154 70-181h32c1 1.75 2 3.5 2.75 5.25l51.25 120c18.75 44.25 36 89 55 133 11.25 26 20 52.75 32.5 78.25 1.75 4 5.25 11.5 8.75 14.25 8.25 6.5 31.25 8 43 12.5 0.75 4.75 1.5 9.5 1.5 14.25 0 2.25-0.25 4.25-0.25 6.5-31.75 0-63.5-4-95.25-4-32.75 0-65.5 2.75-98.25 3.75 0-6.5 0.25-13 1-19.5l32.75-7c6.75-1.5 20-3.25 20-12.5 0-9-32.25-83.25-36.25-93.5l-112.5-0.5c-6.5 14.5-31.75 80-31.75 89.5 0 19.25 36.75 20 51 22 0.25 4.75 0.25 9.5 0.25 14.5 0 2.25-0.25 4.5-0.5 6.75-29 0-58.25-5-87.25-5-3.5 0-8.5 1.5-12 2-15.75 2.75-31.25 3.5-47 3.5z"></path></svg></span><span class="pojo-a11y-toolbar-text">Readable Font</span> </a> </li> <li class="pojo-a11y-toolbar-item"> <a href="#" class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-btn-reset" data-action="reset" tabindex="-1"> <span class="pojo-a11y-toolbar-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" viewBox="0 0 448 448"><path fill="currentColor" d="M384 224c0 105.75-86.25 192-192 192-57.25 0-111.25-25.25-147.75-69.25-2.5-3.25-2.25-8 0.5-10.75l34.25-34.5c1.75-1.5 4-2.25 6.25-2.25 2.25 0.25 4.5 1.25 5.75 3 24.5 31.75 61.25 49.75 101 49.75 70.5 0 128-57.5 128-128s-57.5-128-128-128c-32.75 0-63.75 12.5-87 34.25l34.25 34.5c4.75 4.5 6 11.5 3.5 17.25-2.5 6-8.25 10-14.75 10h-112c-8.75 0-16-7.25-16-16v-112c0-6.5 4-12.25 10-14.75 5.75-2.5 12.75-1.25 17.25 3.5l32.5 32.25c35.25-33.25 83-53 132.25-53 105.75 0 192 86.25 192 192z"></path></svg></span> <span class="pojo-a11y-toolbar-text">Reset</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </nav> </body> </html>