ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้</h2> </div> </div> <div class="container"> <div id="primary" class="content-area -full-width"> <main id="main" class="site-main -hide-title" role="main"> <article id="post-1067" class="post-1067 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-new-regist"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><title>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้</h1> <div class="entry-meta"> <span class="posted-on"><i class="si-clock"></i><a href="https://jvsakaeo.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/" rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2021-11-22T14:39:47+07:00">22 November 2564</time><time class="updated" datetime="2022-03-02T15:36:34+07:00">2 March 2022</time></a></span><span class="byline"><span class="author vcard"><i class="si-user"></i><a class="url fn n" href="https://jvsakaeo.go.th/author/public/">Public JVSK</a></span></span><span class="cat-links"><i class="si-folder"></i><a href="https://jvsakaeo.go.th/category/new-regist/" rel="category tag">ข่าวรับสมัครงาน</a></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p>โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้</p> <p>ดังนี้<img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1068" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" srcset="https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-200x300.jpg 200w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-682x1024.jpg 682w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-768x1154.jpg 768w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-1023x1536.jpg 1023w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-1363x2048.jpg 1363w, https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/11/ผชล1-scaled.jpg 1704w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-footer"> </footer><!-- .entry-footer --> </article><!-- #post-## --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> </div><!--container--> </div><!--site-content--> <aside id="footbar" class="site-footbar" role="complementary"> <div class="container"> <section id="block-19" class="widget widget_block"> <div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"> <div class="is-layout-flex wp-container-2 wp-block-columns"> <div class="is-layout-flow wp-block-column" style="flex-basis:100%"><div class="widget widget_siteorigin-panels-builder"><div id="pl-w640179c9abe31" class="panel-layout" ><div id="pg-w640179c9abe31-0" class="panel-grid panel-has-style" ><div class="_desktop siteorigin-panels-stretch panel-row-style panel-row-style-for-w640179c9abe31-0" data-stretch-type="full" ><div id="pgc-w640179c9abe31-0-0" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w640179c9abe31-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> <h1 style="margin: -10px 0 5px;">รพ.จิตเวชสระแก้ว</h1> <p>176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส<br /> อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160<br /> โทรศัพท์: 037-262-995-8<br /> โทรสาร: 037-262999</p> </div> </div></div></div><div id="pgc-w640179c9abe31-0-1" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w640179c9abe31-0-1-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> <p><a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/webpolicy/">Webpolisy </a>| <a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/website-security-policy/">Website Security Policy</a> |<a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/privacy-policy/"> Privacy Policy</a></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-390" src="https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/valid-xhtml10-1.png" alt="" width="88" height="31" />   <img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone wp-image-476" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/icon_W2_aa.jpg" alt="" width="102" height="32" />   <img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-477" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/button-ipv6-small.png" alt="" width="88" height="31" /></p> </div> </div></div></div><div id="pgc-w640179c9abe31-0-2" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w640179c9abe31-0-2-0" class="so-panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="panel-widget-style panel-widget-style-for-w640179c9abe31-0-2-0" ><h3 class="widget-title">ติดตามเราได้ที่</h3> <div class="textwidget"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https://m.facebook.com/PR-JVsakaeo-107870662204648&tabs=timeline&width=340&height=250&small_header=true&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId=100961043774390" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"> </iframe></div> </div></div></div></div></div><div id="pg-w640179c9abe31-1" class="panel-grid panel-has-style" ><div class="_mobile siteorigin-panels-stretch panel-row-style panel-row-style-for-w640179c9abe31-1" data-stretch-type="full" ><div id="pgc-w640179c9abe31-1-0" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w640179c9abe31-1-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="3" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> <h1 style="margin: -10px 0 5px;">รพ.จิตเวชสระแก้ว</h1> <p>176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส<br /> อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160<br /> โทรศัพท์: 037-262-995-8<br /> โทรสาร: 037-262999</p> </div> </div></div></div><div id="pgc-w640179c9abe31-1-1" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w640179c9abe31-1-1-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="4" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> <p><a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/webpolicy/">Webpolisy </a>| <a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/website-security-policy/">Website Security Policy</a> |<a role="link" href="https://jvsakaeo.go.th/privacy-policy/"> Privacy Policy</a></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-390" src="https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/valid-xhtml10-1.png" alt="" width="88" height="31" />   <img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-476" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/icon_W2_aa.jpg" alt="" width="102" height="32" />   <img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-477" src="http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2021/08/button-ipv6-small.png" alt="" width="88" height="31" /></p> </div> </div></div></div><div id="pgc-w640179c9abe31-1-2" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w640179c9abe31-1-2-0" class="so-panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" data-index="5" ><div class="panel-widget-style panel-widget-style-for-w640179c9abe31-1-2-0" ><h3 class="widget-title">ติดตามเราได้ที่</h3> <div class="textwidget"><iframe src="https://m.facebook.com/plugins/page.php?href=https://m.facebook.com/PR-JVsakaeo-107870662204648&tabs=timeline&width=340&height=250&small_header=true&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId=100961043774390" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"> </iframe></div> </div></div></div></div></div><div id="pg-w640179c9abe31-2" class="panel-grid panel-has-style" ><div class="_desktop siteorigin-panels-stretch panel-row-style panel-row-style-for-w640179c9abe31-2" data-stretch-type="full" ><div id="pgc-w640179c9abe31-2-0" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w640179c9abe31-2-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="6" ><div class="panel-widget-style panel-widget-style-for-w640179c9abe31-2-0-0" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> Copyright © 2021 <a href="https://jvsakaeo.go.th/">รพ.จิตเวชสระแก้ว</a>. All rights reserved.</div> </div></div></div></div></div></div><div id="pg-w640179c9abe31-3" class="panel-grid panel-has-style" ><div class="_mobile siteorigin-panels-stretch panel-row-style panel-row-style-for-w640179c9abe31-3" data-stretch-type="full" ><div id="pgc-w640179c9abe31-3-0" class="panel-grid-cell" ><div id="panel-w640179c9abe31-3-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="7" ><div class="panel-widget-style panel-widget-style-for-w640179c9abe31-3-0-0" ><div class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base" > <div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget"> Copyright © 2021 <a href="https://jvsakaeo.go.th/">รพ.จิตเวชสระแก้ว</a>. All rights reserved.</div> </div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div></div> </section> </div> </aside><!--site-footbar--> </div><!--site-canvas--> </div><!--#page--> <style type="text/css" media="all" id="siteorigin-panels-layouts-footer">/* Layout w640179c9abe31 */ #pgc-w640179c9abe31-0-0 , #pgc-w640179c9abe31-0-1 , #pgc-w640179c9abe31-0-2 , #pgc-w640179c9abe31-1-0 , #pgc-w640179c9abe31-1-1 , #pgc-w640179c9abe31-1-2 { width:33.3333%;width:calc(33.3333% - ( 0.66666666666667 * 30px ) ) } #pg-w640179c9abe31-0 , #pg-w640179c9abe31-1 , #pg-w640179c9abe31-2 , #pg-w640179c9abe31-3 , #pl-w640179c9abe31 .so-panel:last-of-type { margin-bottom:0px } #pgc-w640179c9abe31-2-0 , #pgc-w640179c9abe31-3-0 { width:100%;width:calc(100% - ( 0 * 30px ) ) } #pl-w640179c9abe31 .so-panel { margin-bottom:30px } #pg-w640179c9abe31-0> .panel-row-style , #pg-w640179c9abe31-1> .panel-row-style { background-color:#dddddd;padding:32px 0 20px } #pg-w640179c9abe31-0.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w640179c9abe31-0.panel-no-style , #pg-w640179c9abe31-1.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w640179c9abe31-1.panel-no-style , #pg-w640179c9abe31-2.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w640179c9abe31-2.panel-no-style , #pg-w640179c9abe31-3.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w640179c9abe31-3.panel-no-style { -webkit-align-items:flex-start;align-items:flex-start } #panel-w640179c9abe31-0-2-0> .panel-widget-style , #panel-w640179c9abe31-1-2-0> .panel-widget-style { font-size:12px } #pg-w640179c9abe31-2> .panel-row-style , #pg-w640179c9abe31-3> .panel-row-style { background-color:#000000;font-size:11px;padding:10px 0 } #panel-w640179c9abe31-2-0-0> .panel-widget-style { color:#999999 } #panel-w640179c9abe31-2-0-0 a , #panel-w640179c9abe31-3-0-0 a { color:#cccccc } #panel-w640179c9abe31-3-0-0> .panel-widget-style { color:#999999;text-align:center } @media (max-width:780px){ #pg-w640179c9abe31-0.panel-no-style, #pg-w640179c9abe31-0.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w640179c9abe31-0 , #pg-w640179c9abe31-1.panel-no-style, #pg-w640179c9abe31-1.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w640179c9abe31-1 { -webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column } #pg-w640179c9abe31-0 > .panel-grid-cell , #pg-w640179c9abe31-0 > .panel-row-style > .panel-grid-cell , #pg-w640179c9abe31-1 > .panel-grid-cell , #pg-w640179c9abe31-1 > .panel-row-style > .panel-grid-cell , #pg-w640179c9abe31-2 > .panel-grid-cell , #pg-w640179c9abe31-2 > .panel-row-style > .panel-grid-cell , #pg-w640179c9abe31-3 > .panel-grid-cell , #pg-w640179c9abe31-3 > .panel-row-style > .panel-grid-cell { width:100%;margin-right:0 } #pgc-w640179c9abe31-0-0 , #pgc-w640179c9abe31-0-1 , #pgc-w640179c9abe31-1-0 , #pgc-w640179c9abe31-1-1 { margin-bottom:30px } #pg-w640179c9abe31-2.panel-no-style, #pg-w640179c9abe31-2.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w640179c9abe31-2 , #pg-w640179c9abe31-3.panel-no-style, #pg-w640179c9abe31-3.panel-has-style > .panel-row-style, #pg-w640179c9abe31-3 { -webkit-flex-direction:column-reverse;-ms-flex-direction:column-reverse;flex-direction:column-reverse } #pl-w640179c9abe31 .panel-grid-cell { padding:0 } #pl-w640179c9abe31 .panel-grid .panel-grid-cell-empty { display:none } #pl-w640179c9abe31 .panel-grid .panel-grid-cell-mobile-last { margin-bottom:0px } } </style><link rel='stylesheet' id='countdown_css-css' href='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/widget-countdown/includes/style/style.css?ver=6.1.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://jvsakaeo.go.th/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.1.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='thickbox-css' href='https://jvsakaeo.go.th/wp-includes/js/thickbox/thickbox.css?ver=6.1.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='so-css-seed-css' href='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/so-css/so-css-seed.css?ver=1630206034' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='siteorigin-panels-front-css' href='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css?ver=2.20.5' type='text/css' media='all' /> <style id='core-block-supports-inline-css' type='text/css'> .wp-block-columns.wp-container-2{flex-wrap:nowrap;} </style> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/embed-any-document/js/pdfobject.min.js?ver=2.7.1' id='awsm-ead-pdf-object-js'></script> <script type='text/javascript' id='awsm-ead-public-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var eadPublic = []; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/embed-any-document/js/embed-public.min.js?ver=2.7.1' id='awsm-ead-public-js'></script> <script type='text/javascript' id='lsow-frontend-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var lsow_settings = {"mobile_width":"780","custom_css":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/livemesh-siteorigin-widgets/assets/js/lsow-frontend.min.js?ver=3.1' id='lsow-frontend-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/themes/seed/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20130115' id='seed-skip-link-focus-fix-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/themes/seed/vendor/slidebars/slidebars.min.js?ver=0.10.3' id='seed-slidebars-script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/themes/seed/js/main.js?ver=2017-1' id='seed-main-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' id='pojo-a11y-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PojoA11yOptions = {"focusable":"","remove_link_target":"","add_role_links":"1","enable_save":"1","save_expiration":"12"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/js/app.min.js?ver=1.0.0' id='pojo-a11y-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/widget-countdown/includes/javascript/front_end_js.js?ver=6.1.1' id='countdown-front-end-js'></script> <script type='text/javascript' id='thickbox-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var thickboxL10n = {"next":"Next >","prev":"< Prev","image":"Image","of":"of","close":"Close","noiframes":"This feature requires inline frames. You have iframes disabled or your browser does not support them.","loadingAnimation":"https:\/\/jvsakaeo.go.th\/wp-includes\/js\/thickbox\/loadingAnimation.gif"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-includes/js/thickbox/thickbox.js?ver=3.1-20121105' id='thickbox-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/download-attachments/assets/jquery-dynatable/jquery.dynatable.js?ver=6.1.1' id='download-attachments-dynatable-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='download-attachments-frontend-dynatable-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var daDynatableArgs = {"features":{"paginate":true,"sort":true,"pushState":true,"search":true,"recordCount":true,"perPageSelect":true},"inputs":{"recordCountPlacement":"after","paginationLinkPlacement":"after","paginationPrev":"Previous","paginationNext":"Next","paginationGap":[1,2,2,1],"searchPlacement":"before","perPagePlacement":"before","perPageText":"Show: ","recordCountText":"Showing ","processingText":"Processing..."},"dataset":{"perPageDefault":5,"perPageOptions":[5,10,25,50]}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/download-attachments/js/frontend.js?ver=6.1.1' id='download-attachments-frontend-dynatable-js'></script> <script type='text/javascript' id='siteorigin-panels-front-styles-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var panelsStyles = {"fullContainer":"body","stretchRows":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://jvsakaeo.go.th/wp-content/plugins/siteorigin-panels/js/styling.min.js?ver=2.20.5' id='siteorigin-panels-front-styles-js'></script> <a id="pojo-a11y-skip-content" class="pojo-skip-link pojo-skip-content" tabindex="1" accesskey="s" href="#content">Skip to content</a> <nav id="pojo-a11y-toolbar" class="pojo-a11y-toolbar-left" role="navigation"> <div class="pojo-a11y-toolbar-toggle"> <a class="pojo-a11y-toolbar-link pojo-a11y-toolbar-toggle-link" href="javascript:void(0);" title="Accessibility Tools" role="button"> <span class="pojo-sr-only sr-only">Open toolbar</span> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100" fill="currentColor" width="1em"> <title>Accessibility Tools