ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องยา
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
รายละเอียดดังนี้