ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
…………..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top