ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top