ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
รายละเอียดดังนี้

 

Scroll to Top