ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานช่วยเหลือคนไข้หญิง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้หญิง
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top