ประกาศรายชื่อผู้ผ่าการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย)

เอกสาร : ผชล.ชัยพฤกษ์

Scroll to Top