นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ

นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ

………………………..
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้  นายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.สภ.วัฒนานคร พ.ต.อ.จุมพฏ มัณยาภา ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย พ.ต.อ.ชยเดช ไคยฤทธิ์  ผกก.สภ.บ้านทับใหม่    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ชั้น 2 จังหวัดสระแก้ว

cr: Songpope SPKM

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png บังคับใช้พรบ.สุขภาพจิต 65 KB 19
Scroll to Top