ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

“ธารน้ำใจ……สู้ภัยโควิด-19″

โดยบริจาคทรัพย์-สิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนาม

บริจาคได้ที่ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

หรือที่ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 220-0-49449-1

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 3726 2994-8