ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทำร้ายตนเอง
………………
21 ม.ค.65 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ(MCATT) จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและสอบสวนโรค ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทำร้ายตนเอง ในช่วงเช้า ณ อำเภอวังน้ำเย็น หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ประชุมร่วมวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลเด็กนักเรียนที่มีภาวะความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต ร่วมกับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว