ทีม mcatt ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำ

ทีม mcatt ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและ ประเมินสุขภาพจิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (mcatt) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลคลองหาด โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงเยี่ยมให้กำลังใจและ ประเมินสุขภาพจิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว จำนวน 2 ครอบครัว  และร่วมวางแผนการติดตามกลุ่มเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป

Cr: pum👑chonthicha

 

Scroll to Top