คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน
…….
วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ นายพรชัย ทุมมา รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วย
และพักรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบกระเช้าอาหารเสริมสำหรับบำรุงร่างกาย ณ บ้านเนินผาสุก หมู่ที่ 6
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Crภาพ : tookta(หน.พิมจันทร์)

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png เยี่ยมไข้ 57 KB 16
Scroll to Top