ข่าว สคบ.ประจำเดือน มีนาคม 2566

ข่าว สคบ.ประจำเดือน มีนาคม 2566
ประกอบด้วย
1.บุหรีไฟฟ้า อันตรายผิดกฎหมาย
2.ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
3.ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธรุกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2566
4.ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าควบคุมฉลาก

รายละเอียดดังนี้
“บุหรี่ไฟฟ้า”
ประกาศสัญญา เช่าซื้อรถยนต์ฉบับ ๒ ๒๕๖๖pdf
ประกาศสัญญาต่อเติมอาคารเพื่ออยู่อาศัย 66
สารบำรุงดิน jp

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
jpg ปกข่าวสคบ 820 KB 20
Scroll to Top