ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์

สำนักงานก.พ.
ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์

https://www.ocsc.go.th/ethics/event

https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/

Scroll to Top