การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565

การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565
…………………
ระหว่าง​วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพลอยจันทน์ ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ นายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงาน ในหัวข้อสุขภาพจิต และในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการ ได้ฝากประเด็นติดตามเรื่องงานสุขภาพจิตเรื่องเครื่องมือการดักจับ สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย

รวมถึงการคัดกรองกลุ่มเข้าถึง และเข้าไม่ถึงบริการจิตเวช และการดักจับกลุ่มประชาชน (กลุ่มป่วย /ไม่ป่วย)  ในพื้นที่  โดยบูรณาการงานทั้งกายและจิตเข้าไปในกลุ่มคลินิกต่างๆในโรงพยาบาล

Cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา