กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รายละเอียดดังนี้

https://www.dmh.thaijobjob.com

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png Job2 62 KB 58
Scroll to Top