กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมสุขภาพจิต
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
รายละเอียดดังนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1RTtWAlllfq1Qpky2RenxcXHshVSqBATA?usp=sharing

รับสมัครกรม

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png Job2 62 KB 58
Scroll to Top