วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
.............................
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำทีมออกบูธ
นิทรรศการ "กิน กอด เล่น เล่า" พร้อมการเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล เกมโยนห่วงสมาธิ และเกมเจาะโป่ง
เพื่อส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์ และพัฒนาการเด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑ :ซึ่งในงานยังประกอบด้วยการแจกของขวัญแก่เด็กๆ การแสดง และการเล่นเกม
สำหรับเด็กๆอีกมากมายจากส่วนราชการอื่นๆและห้างร้านเอกชน ณ บริเวณลานจอด
อากาศยานฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร ซึ่งอำเภอวัฒนานคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลวัฒนานคร และฝูงบิน 
๒๐๖ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี โดยมีนายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
#วันเด็กแห่งชาติ  
 ดูเพิ่มเติมที่
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน