พิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว(หลังใหม่)
................
๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตัวแทนโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว(หลังใหม่)และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและปรับปรุงห้องประชุม โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์  จากนั้นนายฐานิสร์ เทียนทอง อดีตสส.สระแก้ว และอดีต รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดป้ายแพร และลั่นฆ้องชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว(หลังใหม่) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดูเพิ่มเติมที่
ในภาพอาจจะมี 2 คน, อาหาร