รับสมัครงาน

ลำดับ รายการ อ่าน ###
1 รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา 21 อ่าน.
2 รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 66 อ่าน.
3 #ข่าวรับสมัครงานพ.ย.2561 33 อ่าน.
4 รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 81 อ่าน.
5 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 34 อ่าน.
6 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 อ่าน.
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 42 อ่าน.
8 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการปะเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ 40 อ่าน.
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการปะเมิน 42 อ่าน.
10 เปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 71 อ่าน.
11 ข่าวรับสมัครงาน 60 อ่าน.