ประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ อ่าน ###
1 ?สงกรานต์ม่วนหลาย สุขกายสบายใจ? 12 อ่าน.
2 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 18 อ่าน.
3 ทำบุญครบรอบ 16 ปี ของการเปิดให้บริการ 30 อ่าน.
4 #กรมสุขภาพจิต ดึง ?แพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร? รักษาผู้ป่วยจิตเวช 23 อ่าน.
5 #กรมสุขภาพจิต?ดึง ?แพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร? รักษาผู้ป่วยจิตเวช เริ่มแล้วที่รพ.จิตเวชสระแก้วฯ พบได้ผลดี 45 อ่าน.
6 ?อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน? 33 อ่าน.
7 ประชุมวิชาการจิตแพทย์สัญจร 35 อ่าน.
8 การดูแลผู้ป่วยโรคออทิสติกและสมาธิสั้น 49 อ่าน.
9 ทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการส่งต่อเครือข่ายสาธารณสุขฉะเชิงเทรา 62 อ่าน.
10 ประกวดไอดอล To Be Number One เยาชนต้นแบบภาคกลาง 72 อ่าน.
11 การดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติในระดับตำบล 58 อ่าน.
12 เตรียมความพร้อมชุมชนและเยี่ยมบ้านตำบลท่าตูม 67 อ่าน.
13 เตรียมความพร้อมชุมชน 65 อ่าน.
14 เตรียมความพร้อมชุมชน 76 อ่าน.
15 มาฆปูรมีศรีสระแก้ว 73 อ่าน.
16 สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา 72 อ่าน.
17 ทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการส่งต่อ 103 อ่าน.
18 การประเมินและการคัดกรองโรคทางจิตเวช(ปราจีนบุรี) 101 อ่าน.
19 โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร รวมพลังสร้างสุข สุขภาพที่ดี 79 อ่าน.
20 สวัสดีปีใหม่และขอพรผู้ใหญ่ 93 อ่าน.
21 การประเมินและการคัดกรองโรคทางจิตเวช(ฉะเชิงเทรา) 77 อ่าน.
22 แนวทางการนำส่งผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 90 อ่าน.
23 วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ 95 อ่าน.
24 บริจาคสมทบกองทุนฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 103 อ่าน.
25 พิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว(หลังใหม่) 98 อ่าน.
26 ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 113 อ่าน.
27 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช 112 อ่าน.
28 โครงการจิตอาสา ?เราทำความดีด้วยหัวใจ? 96 อ่าน.
29 Morning Talk 89 อ่าน.
30 สัปดาห์ดาสุขภาพจิตแห่งชาติ 2560 103 อ่าน.
31 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 95 อ่าน.
32 ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา 104 อ่าน.
33 ร่วมแสดงความยินดี กับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ 92 อ่าน.
34 เข้าวัดปฏิบัติธรรม 94 อ่าน.
35 สธ.วิจัย "ชาชงหญ้าหมอน้อย" ลดการอยากบุหรี่.... 122 อ่าน.
36 หน่วยบริการ ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข? จังหวัดเคลื่อนที่ 95 อ่าน.
37 อธิบดีตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 109 อ่าน.
38 ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมสุขภาพจิต 89 อ่าน.
39 หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 106 อ่าน.
40 เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 95 อ่าน.
41 ตรวจรับอาคาร ๕ ชั้น 99 อ่าน.
42 ฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุและเคลื่อนย้ายผู้อพยพ 113 อ่าน.
43 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 94 อ่าน.
44 อบรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 91 อ่าน.
45 บริการการแพทย์ทางเลือก 133 อ่าน.
46 คลินิกแพทย์แผนไทย 99 อ่าน.
47 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน 93 อ่าน.
48 หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 97 อ่าน.
49 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 95 อ่าน.
50 มอบเครื่องช่วยเหลือความพิการให้แก่เด็กและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และด้อยโอกาส 88 อ่าน.
51 ร่วมพิธีเปิดศูนย์จิตธรรม อาคาร ๗๖ ปีศรีธัญญา 111 อ่าน.
52 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 94 อ่าน.
53 ประเมินผลเครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวช 141 อ่าน.
54 กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 111 อ่าน.
55 ซ้อมแผนอัคคีภัย 146 อ่าน.
56 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 87 อ่าน.
57 พิธีเบิกเนตรพระพุทธบูรพา 117 อ่าน.
58 ต้อนรับคณะผู้นิเทศงานตามนโยบายกรมสุขภาพจิต 109 อ่าน.
59 การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 101 อ่าน.
60 อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน 115 อ่าน.
61 อธิบดีกรมสุขภาพจิตตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 125 อ่าน.
62 รณรงค์การคัดกรองและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต 244 อ่าน.
63 อบรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 155 อ่าน.
64 โครงการรณรงค์การคัดกรองและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต 216 อ่าน.
65 แพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ 149 อ่าน.
66 วิสาขบูชา และอัฐมีบูชา 108 อ่าน.
67 คลินิกวันวาน ยังหวานอยู่ 232 อ่าน.
68 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 169 อ่าน.
69 สุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 177 อ่าน.
70 การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 162 อ่าน.
71 หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 123 อ่าน.
72 สรุปผลการตรวจประเมิน 5 ส 139 อ่าน.
73 ตรวจประเมิน 5 ส 129 อ่าน.
74 เยี่ยมชมคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 286 อ่าน.
75 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่มีนาคม2560 140 อ่าน.
76 สภากาแฟ 140 อ่าน.
77 ไหว้พระพุทธบูรพา 186 อ่าน.
78 พิธีมอบ-ส่งงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ 296 อ่าน.
79 พระราชดำรัส 159 อ่าน.
80 คำแนะนำด้าน #สุขภาพจิตสำหรับประชาชน...(หน้าเดียว) 182 อ่าน.
81 คำแนะนำด้าน #สุขภาพจิตสำหรับประชาชน... 154 อ่าน.
82 การดูแลจิตใจในภาวะสูญเสีย.. 179 อ่าน.
83 ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2559 162 อ่าน.
84 การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ 179 อ่าน.
85 ประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายพยาบาลจิตเวช 2559 156 อ่าน.
86 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต ระดับตำบล 154 อ่าน.
87 ประเมินผลเครือข่ายงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตบริการสุขภาพที่ 6 144 อ่าน.
88 สุขภาพจิต และจิตเวช ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วัฒนานคร 179 อ่าน.
89 การดูแลสุขภาพจิต และจิตเวช ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองสระแก้ว 145 อ่าน.
90 หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 146 อ่าน.
91 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 148 อ่าน.
92 การดูแลสุขภาพจิต และจิตเวช ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว 160 อ่าน.
93 ?อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่? 144 อ่าน.
94 ทีมนำพบบุคลากร 143 อ่าน.
95 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 159 อ่าน.
96 ทัศนศึกษาดูงาน 157 อ่าน.
97 กิจกรรม 5 ส 164 อ่าน.
98 อบรมพฤติกรรมบริการ 152 อ่าน.
99 ถวายพระพร 161 อ่าน.
100 นิเทศงานสุขภาพจิต 143 อ่าน.
101 พิธีเปิดและลงนามความร่วมมือ 4 ดี วิถีพอเพียง 149 อ่าน.
102 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 172 อ่าน.
103 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และถนนสายบุญมุ่งสู่ 4 ดี วิถีพอเพียง 166 อ่าน.
104 คลินิกให้คำปรึกษา ?เลิกดื่มสุรา เลิกสูบบุหรี่? 166 อ่าน.
105 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเว็บไซต์ 36989 อ่าน.
106 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 4690 อ่าน.